Klicka på bilden så får du höra dom yla!

Spela det igen så hakar det sig inte, det händer bara vid inladdningen.Att yla med en grupp varg är få förunnat, jag tillhör dom privilegierade!

Att yla med en grupp vargar, även om det nu är djurparkvargar är en helt otrolig upplevelse. Jag har vid några tillfällen på genomresa nattetid i Värmland och Dalarna, stannat bilen och gått ut i gryningen och ylat för att förhoppningsvis få svar, men aldrig lyckats, vilket skulle vara det optimala.

Vargen använder sitt ylande till att huvudsakligen  kommunicera mellan flocken och isolerade individer och för att hålla samman den. Ylandet varnar också andra vargar som inte tillhör flocken, att inte inkräkta på dennes revir. Vargens yl kan höras över en mil.

Vargens  språk är väl utvecklat, där ylandet tillsammans med kroppsspråk och doftmarkeringar berättar tydligt vad den vill ha sagt.

Tvärtemot hundarna använder vargarna endast skallet som varningssignal.

När vi ändå är inne på hundar så finns det många hundar som fortfarande använder sig av att yla, kanske för att känna samhörighet. 

Jag skall aldrig glömma den morgonen kl.06.00 när jag vaknade på ett träningsläger
 av ett ljuvligt ylande, när jag tittade ut satt där tre gråa schäfertikar och ylade samstämmigt.

Det är sånt men får "ståpäls" av!

* * * * * *
Vill du höra flera olika Vargyl ?
tryck på tass avtrycken !

Spela det igen så hakar det sig inte, det händer bara vid inladdningen.