Det är genom lukt, syn, hörsel och spårning som vargen hittar sitt byte men det händer också genom slumpmässiga möten.


Vargens nos har 14 gånger större luktyta än människans och vargen kan uppfånga vittringen av ett byte på mer än 2 kilometers håll.

Vargen är en uthållig jägare som kan spåra/förfölja sitt offer i flera kilometer. Vargens spårinstinkt helt fokuserad på jakt och den kan inte tillåta sig att ta bakspår för då skulle den svälta ihjäl.