Vargens föda domineras av stora bytesdjur t.ex. älg, ren, flera andra mindre hjortdjursarter. Det är oftast en eller två arter som utgör mer än hälften av födan. 

Det finns ett samband mellan det dominerade bytesdjurets storlek och antalet vargar i flockarna. I de områden i  där älg är det viktigaste bytesdjuret hittar man flockar på 15-20 vargar. Där vargarna istället lever av hjort eller ren består flockarna oftast av 6-8 vargar.

 En ensam varg kan i ett mål som mest sätta i sig 8-9 kg mat, men nöjer sig oftast med 2-3 kg.

 

Det betyder att en älg räcker till många måltider för en flock vargar. Vargen kan alltså äta mycket när tillfälle bjuds och svälta länge och vandra långt utan att äta. Denna egenskap hos vargen finns i hög grad även hos hunden som också kan klara sig förbluffande länge utan mat. 

Här är det djurparksvargar som gnager i sig en gammal getabock.