Sri Lanka


  


Efter en god lunchbuffé och lite shoppande började vi vår återresa till Colombo.

Över allt efter vägkanterna pågick det försäljning, största utbudet var kokosnötter och annans.

För en billig penning kunde man få fotografera piggsvin som var kopplade, men det gynnade jag inte.
Så här ser de ut i det fria.


 

Helt vilda satt dom här efter vägen, så vi stannade och matade dom med äpplen, något som uppskattades.

När det sedan började skymma blev vi verkligen överraskade, från intet kom det fram massor av flygande hundar !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kommer lite värt att veta om Flyghundar:

Trots att djuren kallas flyghundar så tillhör de inte alls hunddjuren utan är en familj (Pteropodidae) bland fladdermössen. De har även benämnts flygande hundar, flygande rävar eller fruktfladdermöss. Det som gör att de kallas flyghundar är att de har ett hundlikt huvud och stort hudveck mellan fram- och bakbenen som de kan spänna ut och segelflyga med. Vissa arter är goda flygare.

Flyghundar skiljer sig från alla andra fladdermöss genom att ha en klo inte enbart på tummen utan även på fingret bredvid. När de landar i ett annat träd hugger de därför tag i en gren med klorna. Om de kommer ner på marken klättrar de tillbaks upp i ett träd för att kunna flyga igen.

 

Levnadssätt

De flesta flyghundar har stora ögon och orienterar med hjälp av synen, och det är endast hos det grottlevande släktet Rousettus som ekolokalisering förekommer. De livnär sig på att äta frukt och pollen samt suga nektar från blommor. Det är mest fruktsaften som de är intresserade av, fruktköttet brukar de oftast rata. De är viktiga pollinatörer och fröspridare. De har också mycket bra lukt- och hörselsinnen.

 

 

En flyghund kan känna lukten av en mogen frukt på mycket långt avstånd. De är som mest aktiva under dygnets mörka timmar. På dagarna hänger de mest upp och ner i höga träd och sover. För att skydda sig under sömnen sveper de in sig med sina stora vinglika hudflikar. Många gånger finns det stora mängder av flyghundar i samma träd. De största kolonierna, som bildas av Rousettus-arter, kan bestå av flera miljoner individer.


Flyghundar är mestadels stora arter, upp till 40 cm långa med ett vingspann av nära två meter och som väger över ett kg. Det finns ca 175 olika arter flyghundar, och de finns från Afrika till Ostasien och Australien samt på öarna i Oceanien. Den största flyghunden är sannolikt kalongen (även kallad större flyghund), Pteropus vampyrus, som kan väga betydligt mer än ett kilo, och som kan ha ett vingspann på upp till 2,5 meter. Den är god flygare och kan tillryggalägga sträckor upp till 200 km, även över öppet vatten.

Fortsätt till nästa sida       

Webmaster Kia Sinkkonen