Sri Lanka


  


Genom byn flyter floden och dit leds elefanterna ner två gånger om dagen för att dricka och bada


Honorna och ungarna badar på ena sidan och dom stora tjurarna på den andra.

Alla njuter av svalkan
 

Med i flocken finns elefanthonan Sama som vid två års ålder gick på en landmina och av den skadan  fick höger framfot amputeras. Hon går sedan dess på tre ben och stöder hjälpligt på det fjärde, men hon ser inte ut att ha ont av det.


 

Snabeln är som hand:

  • Elefantens snabel är en förlängd näsa och överläpp, den kan bli över två meter lång.

  • Snabeln är mycket muskulös och fungerar i slutänden som "finger".

  • Elefanten brukar snabeln till nästan allt - rycka upp gräs ur jorden, bryta av tjocka grenar från träden, river av barkstycken - och det följsamma fingret kan själv plocka det minsta bladet från höga träd.

  • Med snabeln suger elefanten upp vatten och sprutar det i munnen eller över hela kroppen som avkylning.

  • Den samlar jord och grus med snabeln och slänger det sedan över kroppen.

  • Snabeln brukas också till att undersöka de andra elefanterna med och fungerar dessutom som ett luktorgan.

  • Det har också observerats, att en elefant kan använda snabeln som snorkel, om den skall gå över en djup flod.

  • Framför allt använder elefanten snabeln till att utstöta ljud med den.

Fortsätt till nästa sida       

Webmaster Kia Sinkkonen