Sri Lanka


  


För närvarande lever här 65 elefanter, vilket är världens största hjord i fångenskap.


Här bedrivs också ett avelscenter och då blir det lätt så här söta ungar.Snutta på snabeln kan vara en god tröst om man inte är snorig, men är det så, då är det bra med en kompis som hjälper en med att snyta sig

Det blir bättre när man har vuxit upp till stora vackra grå tjockhuding, då klarar man både och själv.
 

Elephas maximus indicus = Indisk elefant
 

      En Elefant:

  • Väger upp till 5 ton

  • Höjd/längd upp till 3 meter

  • Levnadsålder 60 till 70 år 

  • Dräktighetstid 20-22 månader

  • Antal ungar 1

  • Födelsevikt 100 kg 

  • Honans könsmognad 8-14 år

  • Föda: Blad, kvistar, bark, frukter, gräs, örter, rötter och vissa tider vattenplantor   

Fortsätt till nästa sida       

Webmaster Kia Sinkkonen