Betydelsen av stretching har inte inarbetats i varje elithundsförares medvetande !

Stretching har många fördelar, men måste utföras rätt för att inte få motsatt effekt.

Varför? 
Stretching eller tänjning av muskel är en metod att öka rörligheten i muskeln och därmed rörligheten över en led. Man påverkar både muskelfibrerna och senvävnaden. 

Rörligheten i en led är viktig ur flera synpunkter. Strama muskler är ständigt under anspänning, vilket kan framkalla irritation och så småningom skador på bland annat muskelfästen och blodkärl. Hunden förbättrar ofta sin prestation med ökad rörlighet i och med att den kan ta ut rörelsen mer. För vissa grenar är det extra viktigt, till exempel i Skydds, men även i andra grenar har hunden mycket att vinna på ökad rörlighet. 

En annan viktig aspekt är minskad skaderisk. En ökad rörlighet ger mindre risk för muskelbristningar och skador på senor i och med att muskeln får ökade marginaler att röra sig med.

Metod
Grunden till stretching är att man sträcker ut muskeln till ytterläget, det vill säga så utsträckt som det går, för att få en töjning av muskelfibrer och senvävnad. Rörelsen ska vara långsam och kontrollerad. En för ryckig rörelse utlöser muskelns försvarsreflexer, sträckreflexerna och muskeln drar ihop sig. Det ska kännas, men inte göra ont. 

Man ska inte ta i så mycket att muskeln inte kan vara avslappnad, då jobbar den emot istället för att förlängas. Håll stilla i ca 30 sekunder. Koncentrera Dig på en muskelgrupp i taget när du stretchar din hund. 

När? 
Man kan stretcha som ett separat pass, efter uppvärmningen eller efter avslutat träningspass. Det viktigaste är att musklerna är väl uppvärmda. Gör det till en rutin att till exempel alltid stretcha i 10-15 minuter direkt efter träningspasset.

Att tänka på: 

  • Muskeln skall alltid vara varm! Är det kallt ute bör man stretcha inomhus för att inte bli kall. 

  • Lugna rörelser, inga gungningar eller ryck. Håll stilla i ytterläge. 

  • Håll cirka 25 sekunder.

Gör det till en vana att stretcha regelbundet, det tjänar du på i längden!

Stretchprogram för hund.

1. Lyft frambenet. Håll under knäleden samt runt tassen. Böj i knäleden samt pressa knät mot bogen i c:a 25 sek.

2. Håll under knäleden och lyft benet uppåt i utsträckt läge tills motstånd känns. Knäleden skall vara utsträckt - ej böjt ! Håll i 25 sek.

 
3. Lyft frambenet böjt i knäleden.
Håll om tassen och ovanför knät.
Dra benet lätt utåt tills motstånd känns och håll i 25 sek
4. Håll runt knät på frambenet. Lyft benet och pressa det rakt bakåt tills motstånd känns. Håll i 25 sek.
 
5. Håll under hasleden på bakbenet och lyft. Hasleden skall vara rak. Pressa framåt uppåt. Håll i 25 sek. 6. Håll ena handen runt knäleden och lyft uppåt/bakåt. Benet skall vara rakt utsträckt. Använd andra handen vid behov runt hasen och dra benet lätt utåt. Håll det utsträckt i 25 sek.
 
7. Vik bakbenet i knä- och hasled. Håll under hasleden och lyft lätt uppåt/utåt till motstånd känns i muskellaturen. Håll i 25 sek.