Den här grå schäfern är  i särklass den vackraste, i mina ögon sett. Han heter Korad BCH Norpatorps Dewil f.1994.

Han har allt som grundaren av rasen Ryttmästare Max von Stephainitz hade som motto. Dewil är ursund, har bra nerver och en ändamålsenlig brukshundbyggnad.

 

Den käre Ryttmästare Max von Stephainitz har nog snurrat många gånger i sin grav, när han sett på hur utvecklingen av hans ras blivit.

Det är endast ett fåtal kennlar som lever efter hans motto och som fortfarande kan förse Brukshundsfolket med bra hundar, likaså till Polisen och Försvaret.

Tyvärr är den andra sida överrepresenterade som avlar fram s.k. "vänstervarvare" med så övervinklade djur att många av dem inte klarar av att ta sig fram över stock och sten i skogen. Mentaliteten på dessa är oftast skral då extriörens förvanskning prioriterats vid aveln. 

Räddningen för rasen kan bli, att vi infört de internationella Bruksproven och för att ställas ut i öppen klass måste hunden genomföra ett s.k. modprov. Detta hoppas jag tvingar dessa uppfödare att tänka till och försöka kombinera mentalitet med "deras normer" för extriör.

Fördelen med en bra BruksSchäfer är att det inte finns några hinder för vad man vill utbilda den till. Dennes mångsidighet är helt "outstanding" samtidigt som det är den bästa familjehunden och kompisen man kan tänka sig.

Naturligtvis behöver en bra Schäfer en god ledare, utan den kan hunden utveckla förödande olater. Idag finns det många Hundklubbar som erbjuder nybörjare kurser, från valp till specialutbildningar.

För dig som funderar på att köpa hund och då kanske Schäfer vill jag ge följande råd:

  • Planera det i god tid, gärna ett år före med att kunna lägga in en längre ledighet i samband med att valpen kommer hem.

  • Tänk på att du skall ha hunden under minst 10 -12 år, hur fungerar det med arbetet och så vidare.

  • Kontakta Svensk Kennelklubbens information (SKK) och be om en förteckning över genuina, väletablerade och seriösa Bruks Schäferuppfödare, som har en bra höftledsstatistik, många korningsdiplom, högt Bruksmeriterade avkommor. Det borgar för en frisk och klok hund.

  • Ta tid på dig! Besök kennlarna, träffa avelsdjuren till kommande kullar, bilda dig en så god uppfattning som möjlig.

  • Alla valpar är bedårande söta vid 8 veckors ålder, medan skillnaden vid 1 års ålder är som svart och vitt

  • När du bestämt dig för att beställa valp ur en kull, gör då en sista kontroll hos SKK över föräldradjurens höftledsstatus, mentalitet, likaså på tidigare kullar och hur dom blivit, även avelsdjurens syskon.

  • Trots ovanstående råd kan man aldrig gardera sig för allt, men ju noggrannare förarbete man gör, desto fler minor undviker man. Lycka Till !  

"Hunden är människans bästa vän"

- det talesättet har vi alla hört. Hunden har följt människan genom en stor del av vår historia. Arkeologerna har visat att hunden fanns hos människan redan för 12000 - 15000 år sedan. Att människan  behöver hunden tvivlar ingen på. Den är en del av vårt samhälle.

Att hunden och människan har en intim relation finns i deras förutsättningar som sociala varelser.

När människan och vargen fann varandra  uppstod nog ett tycke mellan de bägge. De levde i nära anslutning till varandra och jagade ofta samma byten. Denna nära kontakt skapade en god kännedom om varandras vanor och förtjänster.

Människan kom att ta hand om vargungar och forma dessa till en nyttig resurs, antingen det nu var som varnare och väktare, jaktkamrat eller sällskap. Både människan och vargen är flockdjur vilket gör att dom lätt kan anpassa sig och att leva tillsammans.

Det dröjde inte länge innan människan började göra ett urval av vilka djur som skulle få fortplanta sig, beroende på vilka egenskaper man ville förstärka. På så sätt fick man fram ett antal hundtyper med olika användningsområden, jakt, vallning, vakt, sällskap osv. Den utvecklingen pågår fortfarande.

Utvecklingen ledde så småningom till dagens Brukshundar.

Hunden ökar utan tvivel människans livskvalitet och utan den vore livet bra trist !