nov 2005

Keiko har blivit en mycket duktig spårhund och klara de flesta underlag.

Ipo-spår upplevs tråkiga men med lite fantasi kan de bli riktigt spännande. Själv tränar jag ofta i industriområden för där förekommer alla tänkbara underlag, asfalt, grusgångar, gräsmattor, sten/bergpartier, jord, trappor, skogspartier m.m.

                  Fortsätt till nästa sida så får du se tidigare bilder