Korad 
BruksprovsChampion
Ashok 

Tävlade Elit Skydd - Elit Spår - Elit Sök

 f.1985-01-19
e. Aristos Muck 
u. Puckings Pepita

Här är Ashok
5 veckor och med hela livet framför sig.  

 Träningen startade tidigt och Ashok´s iver i att lära, fanns det inga gränser för.

 

 

                  Fortsätt till nästa sida